สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

แผนที่แสดงผลผลิตกุ้งก้ามกราม ปี 2556 - 2557