สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

แผนที่แบบจำลองคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา เฉลี่ยรายปี

              Alkalinity                                                 Chlorophyll                                             Depth

                  

                   2003                                                    2003                                                     2003

                 

                 2004                                                      2004                                                   2004

                  

                 2005                                                    2005                                                     2005

                  

                  2006                                                    2006                                                     2006

                 

                     2007                                                 2007                                                   2007

 

                     Do                                                   Total Ammonia                                       Nitrite

                 

                   2003                                                    2003                                                     2003

                

                 2004                                                      2004                                                   2004

                

                   2005                                                   2005                                                   2005

               

                 2006                                                      2006                                                    2006

               

                 2007                                                    2007                                                    2007

                     pH                                           Orthophosphate                                       Salinity

               

                 2003                                                    2003                                                    2003

              

                 2004                                                    2004                                                    2004

              

                 2005                                                    2005                                                    2005

             

                 2006                                                    2006                                                    2006

             

                 2007                                                    2007                                                    2007

 

          Temperature                                     Total Nitrogen                                   Total Phosphorus

              

                 2003                                                    2003                                                    2003

              

                 2004                                                    2004                                                    2004

              

                 2005                                                    2005                                                    2005

              

                 2006                                                    2006                                                    2006

              

                 2007                                                    2007                                                    2007

 

                Trans                                                    Tss

        

                 2003                                                    2003

        

                 2004                                                    2004

       

                 2005                                                    2005

       

                 2006

      

                 2007

Webmaster Talk ประจำเดือนมกราคม 2560สวัสดีค่ะ ข่าวฉบับที่ 2 ของปีงบประมาณ 2560 ยังเป็นช่วงที่สุด โศกเศร้าของเหล่าปวงชนชาวไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาการครองราชย์ ท่านทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้พวกเราอยู่ดีกินดี เพื่อให้คนจนได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชื่อว่าคนไทยทุกคนคงรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณา ธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านและน้อมนำไปปฎิบัติเพื่อเดินตามรอยพ่อสำหรับอาชีพทำประมงจะเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน จากรุ่น แล้วรุ่นเล่าสืบทอดกันมา และจะให้ยั่งยืนต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้นั้น

เครื่องมือผิดกฎหมาย...วายร้ายตัวจริงเมื่อเดือนที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสออกพื้นที่สำรวจสัตว์น้ำในหลายพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา และได้พูดคุยกับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านท่านหนึ่ง ได้เล่าว่า...ตนเองมีอาชีพจับสัตว์น้ำโดยการ ลอยอวน วางลอบ ดักข่าย เลี้ยงครอบครัวมานาน สามารถส่งลูกเรียนจนจบปริญญา และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้มาจากการทำประมง ซึ่งได้ฟังแล้วรู้สึกอิ่มเอมอย่างบอกไม่ถูก... แต่ปัจจุบันที่จับสัตว์น้ำยากขึ้น ปลาเล็ก ปลาน้อย หาได้ยาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากอดีต

คุยเฟื่องเรื่องเลสาบคุยเฟื่องเรื่องเลสาบของจดหมายข่าวฉบับนี้ เรามาคุยกันถึงเรื่องมลพิษทางน้ำกันบ้างน่ะครับ ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญมากอีกปัญหาหนึ่งในทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะเรื่องขยะมูลฝอยต่าง ๆ ถ้าใครมีโอกาสนั่งเรือหรือว่าอยู่ใกล้ ๆ กับทะเลสาบ ในช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้แหล่ะครับชัดเจนมากขยะต่าง ๆ ถูกพัดพามากับกระแสน้ำลอยเกลื่อนทะเลสาบไปหมด ราวกับว่ามีห้างสรรพสินค้าอยู่กลางทะเลประมาณนั้น อยากได้อะไรมีหมดแต่เสียดายที่มันเป็นขยะเท่านั้นเอง ทะเลสาบกลายเป็นศูนย์รวมของขยะนานาชนิด ซึ่งเกิดจากความมักง่ายของคนบางคนเท่านั้นเอง

คนดีศรีเลสาบคนดีศรีเลสาบของจดหมายข่าวฉบับนี้ มาแปลกแหวกแนวนิดหนึ่งนะครับ โดยปกติคนดีศรีเลสาบทางทีมงานจดหมายข่าวคัดมาแค่ฉบับละหนึ่งท่านเท่านั้น แต่ครั้งนี้จัดเต็มครับสำหรับบุคคลที่สร้างความดี และทำเพื่อทะเลสาบสงขลาเที่ยวนี้เลยมาเป็นหมู่คณะทำดีกันเป็นทีม ก็ต้องชื่นชมกันทุกคนครับ สำหรับทีมงานหมู่ที่ 5 บ้านเกาะนางคำเหนือ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง หมู่บ้านนี้ทำอะไรต้องบอกว่าเป็นทีมครับ ทำดีกันถ้วนหน้า ว่ากันอย่างนั้นผลงานที่โดดเด่นและน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

เรียนรู้กฎหมาย...กับทนายฑูรย์“กฎหมาย คือ ข้อบังคับ กติกา กำหนดมาเพื่อใช้บังคับ ควบคุม หากฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิด และได้รับโทษตามที่กำหนด” .....อาจจะฟังแล้วเครียด จริงจัง และน่ากลัว แต่คำกล่าวข้างต้นเป็นใจความสำคัญของกฎหมายทุกประเภทครับ ซึ่งผู้อ่านทุกท่านทราบเป็นอย่างดี และยึดถือปฏิบัติกันมาโดยตลอด เช่นเดียวกับพี่น้องชาวประมงทุกท่านและผู้ติดตามจดหมายข่าวโครงการฟื้นฟูทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา ก็คงทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงอยู่บ้างแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน กรมประมงได้ประกาศใช้ “พระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558” ซึ่งทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องล้วนต้องถือปฏิบัติ

ปลาเสือพ่นน้ำลักษณะ : ลำตัวป้อม แบนข้างคล้ายรูปสามเหลี่ยม ส่วนหัวแหลมครีบหลังมีก้านครีบแข็ง 5-6 ก้าน ก้านครีบอ่อน 12-13 ก้าน ครีบก้นมีก้านครีบแข็ง 3 ก้าน ก้านครีบอ่อน 15-17 ก้านมีเกล็ดบนเส้นข้างตัว 33-34 เกล็ด ครีบหลังและเส้นข้างตัวห่างกัน 5 เกล็ด ครีบหลังและครีบก้นอยู่ส่วนท้ายของลำตัว ครีบหางตัดตรง บริเวณหลังมีสีเขียวปนเหลือง ด้านข้างสีขาว-เงิน ข้างลำตัวมีแต้มสีดำค่อนข้างยาว 6-7 แต้ม ตัวเต็มวัยมีขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ 40 เซนติเมตร

คำพยากรณ์กับนรินทร ใหม่วัดสวัสดีแฟนๆ จดหมายข่าวทุกท่านครับ พบกันอีกครั้งกับคอลัมน์ที่จะรายงานสถานการณ์ และพยากรณ์คุณภาพน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลากับกระผมนายนรินทร ใหม่วัด ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กระผมได้มีโอกาสร่วมกับทีมงานจดหมายข่าวโครงการฟื้นฟูทรัพยากรในทะเลสาบสงขลาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ออกสำรวจสภาวะการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลา จึงถือโอกาสเก็บตัวอย่างเก็บตัวอย่างน้ำในจุดที่เป็นตัวแทนของทะเลสาบแต่ละเขต (ดังภาพ) เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 4 พารามิเตอร์ (ดังตาราง)

Webmaster Talk  ประจำเดือนตุลาคม 2559สวัสดีค่ะ ข่าวฉบับที่ 1 ของปีงบประมาณ 2560 ได้มาพบ กันอีก จากปีแล้วปีเล่า เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วซะเหลือเกิน แต่ปีนี้ เป็นปีที่สุดโศกเศร้าของเหล่าปวงชนชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตซึ่งพวกเราชาวไทยได้เห็นความเหน็ดเหนื่อยที่พระองค์ได้ทำให้พวกเรามากมาย เช่น สร้างเขื่อนเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อการประมงในลุ่มน้ำและป้องกันน้ำท่วมในเขตเมือง พระองค์ทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีมีโครงการฝนหลวง เพื่อให้พื้นที่แห้งแล้งได้มีน้ำ เพื่อให้เกษตรกรทำมาหากินเพื่อให้คนจน

จดหมายข่าวโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะลสาบสงขลา

        ปี 2548                                ปี 2549

<= ฉบับที่ 1/2548              <= ฉบับที่ 1/2549

<= ฉบับที่ 2/2548              <= ฉบับที่ 2/2549

<= ฉบับที่ 3/2548              <= ฉบับที่ 3/2549

<= ฉบับที่ 4/2548              <= ฉบับที่ 4/2549

<= ฉบับที่ 5/2548              <= ฉบับที่ 5/2549

<= ฉบับที่ 6/2548              <= ฉบับที่ 6/2549

<= ฉบับที่ 7/2548              <= ฉบับที่ 7/2549

<= ฉบับที่ 8/2548              <= ฉบับที่ 8/2549

<= ฉบับที่ 9/2548              <= ฉบับที่ 9/2549

                                      <= ฉบับที่ 11/2549

                                      <= ฉบับที่ 10/2549

                                      <= ฉบับที่ 12/2549

 

        ปี 2550                              ปี 2551

<= ฉบับที่ 1/2550              <= ฉบับที่ 2/2551

                                      <= ฉบับที่ 3/2551

                                      <= ฉบับที่ 4/2551

                                      <= ฉบับที่ 5/2551

                                                                             

        ปี 2552                              ปี 2553

<= ฉบับที่ 2/2552              <= ฉบับที่ 2/2553

<= ฉบับที่ 3/2552              <= ฉบับที่ 3/2553

<= ฉบับที่ 4/2552             <= ฉบับที่ 4/2553

<= ฉบับที่ 5/2552             <= ฉบับที่ 5/2553

                                     <= ฉบับที่ 6/2553                                  

 

         ปี 2554                            ปี 2555

<= ฉบับที่ 1/2554             <= ฉบับที่ 1/2555

<= ฉบับที่ 2/2554             <= ฉบับที่ 2/2555

<= ฉบับที่ 3/2554             <= ฉบับที่ 3/2555

<= ฉบับที่ 4/2554             <= ฉบับที่ 4/2555

<= ฉบับที่ 5/2554             <= ฉบับที่ 5/2555

<= ฉบับที่ 6/2554             <= ฉบับที่ 6/2555

 

        ปี 2556                               ปี 2557

<= ฉบับที่ 1/2556             <= ฉบับที่ 1/2557

<= ฉบับที่ 2/2556

<= ฉบับที่ 3/2556

<= ฉบับที่ 4/2556

<= ฉบับที่ 5/2556

<= ฉบับที่ 6/2556

 

        ปี 2558                               ปี 2559

<= ฉบับที่ 1/2558              <= ฉบับที่ 1/2559