สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

“ตุลาหน้าฝน” แต่ปีนี้เป็นหน้าฝนที่ชาวประมงบ่นกันว่าฝนทิ้งช่วงนานไปหน่อย เลยมีผลทำให้หลายพื้นที่กุ้งปลาพลอยหายหน้าหายตากันไปด้วย อย่างตลาดควนเนียงซึ่งเป็นครั้งแรกของการสำรวจที่พบปริมาณสัตว์น้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัด เข้าขั้นเงียบเหงา ที่ทะเลน้อยกุ้งปลาก็ร่อยหรอลงไปไม่แพ้กัน

แม่ค้าบอกว่า ถ้าฝนไม่มา ปลาก็ไม่ค่อยมี ส่วนที่ตลาดชะอวดปลาช่อนก็ยังคงครองตลาดเหมือนเดิม มาเกาะใหญ่ถ้าจะไม่พูดถึงกุ้งก้ามกรามก็คงไม่ได้ เพราะมากมายเหลือเกินและเพิ่มเติมเป็นปลากดเหลืองก็มากมายเหมือนกัน ส่วนกุ้งกะต่อมตอนนี้ยังมีน้อยเพราะชาวประมงเทใจให้กุ้งก้ามกรามกันเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีใครทำประมงกุ้งกะต่อมกัน แวะที่ตลาดสิงหนครตอนนี้ปลาตะกรับน่าจับตา เพราะมาแรงในเชิงปริมาณ สำหรับตลาดพัทลุง ของเค้าดีจริงๆกุ้งปลาเข้าเต็มตลาดทุกเดือน มาดูปริมาณสัตว์น้ำในแต่ละพื้นที่กันค่ะ
ตลาดชะอวดและโซนทะเลน้อย ปลาช่อน 95 กก. ปลาตะเพียนขาว 80 กก. ปลาสลาด 57 กก. ปลากระสูบขีด 41 กก. ปลาหมอช้างเหยียบ 32 กก. ปลานิลดำ 27 กก. ปลาชะโด 20 กก. ปลาตาแดง 18 กก. ปลากดเหลือง 16 กก. ปลาสร้อยนกเขา 13 กก. ปลากระสง 13 กก. ปลาสลิด 12 กก. ปลาพรหมหัวเหม็น 8 กก. ปลาบู่ทราย 7 กก. ปลาดุกอุย 6 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน) 
เกาะใหญ่และโซนทะเลหลวง กุ้งก้ามกราม 373 กก. กุ้งกระต่อม 288 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 230 กก. ปลาสลาด 175 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 142 กก. ปลากดคันหลาว 111 กก. ปลานิลดำ 86 กก. ปลาช่อน 80 กก. ปลากดเหลือง 58 กก. กุ้งหัวมัน 53 กก. ปลาดุกทะเล 50 กก. ปลาแมว 48 กก. ปลาโคบ 45 กก. ปลาตะเพียนขาว 40 กก. ปลากระสูบขีด 35 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน) 
คูขุดปากพะยูนและโซนทะเลสาบตอนใน ปลาสลาด 625 กก. ปลาช่อน 299 กก. กุ้งหัวมัน 296 กก. กุ้งก้ามกราม 197 กก. ปลากระสูบขีด 134 กก. ปลาดุกทะเล 131 กก. กุ้งตะกาดขาว 122 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 120 กก. กุ้งตะกาด 107 กก. ปลากดเหลือง 106 กก. กุ้งกระต่อม 96 กก. ปลาสร้อยนกเขา 93 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 75 กก. ปลาหมอช้างเหยียบ 58 กก. ปลานิลดำ 55 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน) 
โซนทะเลสาบตอนนอก กุ้งตะกาดขาว 490 กก. กุ้งแชบ๊วย 315 กก. กุ้งตะกาด 284 กก. กุ้งขาว 277 กก. กุ้งหัวมัน 227 กก. ปูม้า 205 กก. กุ้งฝอย 117 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 116 กก. ปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ 105 กก. ปลาตะกรับ 92 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 80 กก. ปลาดุกทะเล 70 กก. ปลาสลิดหินลายขาว 65 กก. ปลากระบอกขาว 62 กก. ปลากระบอกดำ 60 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน) 

  

กมลศิริ รักกมล...รายงาน