สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

รายงานสถานการณ์สำรวจสัตว์น้ำจากตลาดชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

  

มยุรี พัฒโนทัย  รายงาน

14 กุมภาพันธ์ 2561