สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

หน้าแล้งติดกัน 2-3 เดือน จนทำให้ชาวประมงหน้าแห้งกันไปเลยทีเดียว เพราะหลายท้องที่มีปริมาณสัตว์น้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่หลายท้องที่ปริมาณสัตว์น้ำก็ยังคงละลานตา อย่างกุ้งก้ามกรามเจ้าถิ่นที่เกาะใหญ่ ก็ยังคงความเป็นเจ้าถิ่น ด้วยปริมาณที่ล้นหลามเช่นเดิม ตลาดคูเต่าก็ไม่น้อยหน้าด้วยชนิดของสัตว์น้ำที่มากมาย ส่วนที่ลำปำ อดีตเจ้าถิ่นอย่างกุ้งกระต่อมก็ต้องยอมล่าถอยให้กุ้งก้ามกราม ไม่เว้นแม้กระทั่งปลาช่อนเจ้าถิ่นที่คูขุด เชื่อเค้าเลย ว่าเป็นขาขึ้นของกุ้งก้ามกรามจริงๆ มาดูสถานการณ์สัตว์น้ำประจำเดือนนี้กันค่ะ

ตลาดชะอวดและโซนทะเลน้อย ปลาช่อน 140 กก. ปลาสลาด 88 กก. ปลากระสูบขีด 74 กก. ปลาตะเพียนขาว 71 กก. ปลาหมอช้างเหยียบ 58 กก. ปลานิลดำ 43 กก. ปลาชะโด 40 กก. ปลากระสง 40 กก. ปลาดุกอุย 36 กก. ปลาบู่ทราย 31 กก. ปลากราย 22 กก. ปลาหมอไทย 18 กก. ปลาตาแดง 14 กก. ปลาสลิด 13 กก. กุ้งกะต่อม 10 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน) 
เกาะใหญ่และโซนทะเลหลวง กุ้งก้ามกราม 412 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 395 กก. ปลากดคันหลาว 190 กก. กุ้งกระต่อม 150 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 105 กก. ปลานิลดำ 68 กก. ปลาช่อน 61 กก. ปลาสลาด 59 กก. ปลาแมว 46 กก. ปลาหมอช้างเหยียบ 37 กก. ปลาดุกทะเล 35 กก. ปลามะลิ 30 กก. ปลากระสูบขีด 26 กก. ปลากระทุงเหวควาย 18 กก. ปลาชะโด 14 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน) 
คูขุดปากพะยูนและโซนทะเลสาบตอนใน ปลาดุกทะเล 326 กก. กุ้งก้ามกราม 259 กก. กุ้งหัวมัน 164 กก. ปลานิลดำ 138 กก. ปลาช่อน 127 กก. กุ้งตะกาด 120 กก. ปลาสลาด 107 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 100 กก. ปลาหมอช้างเหยียบ 70 กก. ปลากระสูบขีด 70 กก. กุ้งกระต่อม 63 กก. ปลามะลิ 60 กก. ปลากระบอกขาว 60.5 กก. ปูดำ 46 กก. ปลาโคบ 45 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน) 
โซนทะเลสาบตอนนอก กุ้งตะกาด 210 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 145 กก. กุ้งแชบ๊วย 124.5 กก. ปลาดุกทะเล 110 กก. ปูม้า 103 กก. กุ้งหัวมัน 103 กก. กุ้งตะกาดขาว 102 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 90 กก. ปลากระบอกขาว 85 กก. ปูดำ 73 กก. ปลาช่อน 65 กก. ปลานิลดำ 55 กก. ปลาบู่ทอง 52 กก. ปลาแป้นเล็ก 50 กก. กุ้งขาว 35 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน) 

 

กมลศิริ รักกมล...รายงาน