สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอสทิงพระวันนี้ที่ 28 กันยายน 2559 สำนักงานประมงอำเภอสทิงพระร่วมกับสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา นำพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 2,500,000 ตัว ปล่อยในทะเลสาบสงขลา โดยปล่อยในเขตฟาร์มทะเลสาบสงขลาตำบลคูขุด จำนวน 1,250,000 ตัวและเขตฟาร์มทะเบสาบตำบลท่าหิน จำนวน 1,250,000 ตัว เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ สร้างอาชีพก่อให้เกิดอาชีพและรายได้กับพี่น้องชาวประมงในพื้นที่ต่อไป

และวิงวอนขอให้ทำการประมงอย่างมีจิตสำนึกเห็นคุณค่าสูงสุดของทรัพยากรสัตว์น้ำ อย่างยินดีและจริงใจ เพื่อความยั่งยืนต่อไป

ขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม นี่คือน้ำใจของคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่มีให้แก่กัน แบ่งปันทรัพยากร  สทิงพระกระแสสินธุ์ ส่งมอบความปรารถนาดีต่อกันมาอย่างยาวนาน และคงเป็นเช่นนี้ตลอดไปนะครับ

นายอนุสร ตันโชติกุล นายอำเภอสทิงพระฝากขอบคุณกรมประมง มาในการนำพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 2.5 ล้านตัวมาปล่อยในเขตฟาร์มทะเลสาบสงขลาเขตอำเภอสทิงพระ เมื่อเช้าวันนี้ครับ

ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอสทิงพระ  ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอสทิงพระ

ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอสทิงพระ  ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอสทิงพระ

ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอสทิงพระ  ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอสทิงพระ

ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอสทิงพระ  ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอสทิงพระ

ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอสทิงพระ  ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอสทิงพระ

ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอสทิงพระ  ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอสทิงพระ