สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

สวัสดีค่ะ พบกันอีกแล้ว หลังจากปฎิบัติการรื้อโพงพางปากทะเลสาบสงขลา จากหัวพญานาค ถึงท่าเทียบเรือประมงใหม่ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร สามารถรื้อถอนโพงพาง 13 แถว รวม 272 ช่อง เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ก็ได้มีกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนรวมตัวกันปิดท่าแพขนานยนต์ไปแล้ว 2 รอบ อย่างไรเสียก็ขอให้หาทางออกที่ถูกต้อง นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มากๆๆ เราจะได้อยู่กันในสังคมอย่างมีความสุข

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ปี 2559 ก็ผ่านเข้าไปจะสิ้นปีงบประมาณอีกแล้ว ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พบว่าในหลายๆ กิจกรรมต่างก็ทยอยดำเนินการไปตามแผน

หรือบ้างกิจกรรมก็เสร็จสิ้นไปแล้ว ในกิจกรรมสำรวจสัตว์น้ำก็มีการประเมินทุกเดือนพบว่ามีแนวโน้มได้ผลผลิตขึ้นๆ ลงๆ ตามสภาพอากาศ ชนิดที่มาแรงในเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม ได้แก่ กุ้งก้ามกราม กุ้งแชบ๊วย กุ้งหัวแข็งเล็ก ปลานิล ปลามะลิ ปลาแมวหูขาว ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน และปูม้า ส่วนชนิดอื่นๆ ก็มีหลากหลายมากบ้างน้อยบ้างตามฤดูกาล
ช่วงนี้เริ่มมีสภาพอากาศที่แปรปรวนที่จะเข้าสู่ฤดูฝน เดี๋ยวบางวันมีแดดแรง บางวันมีลมฝนฟ้าคะนอง ก็ขอให้พี่น้องชาวเลสาบของเราอย่าแปรปรวนเหมือนสภาพอากาศก็แล้วกันนะค่ะ

โดย อรัญญา  อัศวอารีย์