สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

"ทรัพยากรด้านประมงจะต้องจัดเป็นระเบียบ ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าปล่อยพันธุ์ปลาให้ดีหรือเลี้ยงปลาให้ดีหรือเลี้ยงปลาให้เติบโต ความสำคัญอยู่ที่ด้านการบริหารการจับปลาและสัตว์น้ำ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จริง ๆ" เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา มนรูปแบบฟาร์มทะเล/ฟาร์มสัตว์น้ำโดยชุมชน สร้างรายได้ให้กับชาวประมง ตลอดจนเป็นแหล่งอาหารของชุมชนรอบทะเลสาบ

 สามารถดาวโหลดเอกสาร

ฟาร์มทะเล ปี 2545=> download ฟาร์มทะเล ปี 2546=> download

ฟาร์มทะเล ปี 2547=> download ฟาร์มทะเล ปี 2548=> download

ฟาร์มทะเล ปี 2550=> download ฟาร์มทะเล ปี 2551=> download

ฟาร์มทะเล ปี 2552=> download ฟาร์มทะเล ปี 2553=> download

ฟาร์มทะเล ปี 2554=> download ฟาร์มทะเล ปี 2555=> download

ฟาร์มทะเล ปี 2556=> download ฟาร์มทะเล ปี 2557=> download

ฟาร์มทะเล ปี 2558=> download  ฟาร์มทะเล ปี 2559=> download

 ฟาร์มทะเล ปี 2560=> download  ฟาร์มทะเล ปี 2561=> download

 ฟาร์มทะเล ปี 2562=> download  ฟาร์มทะเล ปี 2563=> download

 ฟาร์มทะเล ปี 2564=> download