สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

แผนที่แสดงผลผลิตกุ้งก้ามกราม ปี  2563

แผนที่แสดงผลผลิตกุ้งก้ามกราม ปี  2562

แผนที่แสดงผลผลิตกุ้งก้ามกราม ปี  2561

แผนที่แสดงผลผลิตกุ้งก้ามกราม ปี  2560

แผนที่แสดงผลผลิตกุ้งก้ามกราม ปี  2559

แผนที่แสดงผลผลิตกุ้งก้ามกราม ปี  2558

แผนที่แสดงผลผลิตกุ้งก้ามกราม ปี  2557

แผนที่แสดงผลผลิตกุ้งก้ามกราม ปี  2556