สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

คนดีศรีทะเลสาบจดหมายข่าวฉบับนี้ สำหรับคนดีศรีทะเลสาบ บุคคลที่ได้ถูกคัดสรรเข้าสู่ทำเนียบคนดีศรีทะเลสาบ ไปกันที่บ้านเลขที่ 18/1 ม.5 ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง กันครับ พบกับคุณ สวัสดิ์ โต๊ะหมัด เป็นบุคคลที่เรียกได้ว่า ถ้าทะเลสาบมีชีวิตและพูดได้ ผมเชื่อเหลือเกินครับ คำว่าขอบคุณ คงดังกึกก้องทะเลสาบสงขลาเป็นแน่ เพราะคุณสวัสดิ์ จริงจัง จริงใจ และทุ่มเทเพื่อทะเลสาบมาโดยตลอ

ผลงานเด่น ๆ ที่ทำเพื่อทะเลสาบมีมากมายครับ เข้าตากรรมการเต็ม ๆ ว่ากันอย่างนั้น ปกป้องทะเลสาบไม่ให้พี่น้องในชุมชนกระทำการได้ที่เป็นผลเสียต่อทะเลสาบ เช่น การทำประมงที่ผิดกฎหมายร่วมแก้ไขวิกฤตทะเลสาบด้วยการประสานงานกับหน่วยงานประมงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวมกลุ่มชาวบ้านเลี้ยงปลากะพงขาว ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติในชุมชน ปลูกฝังจิตสำนึกของชาวประมงให้เกิดความรักหวงแหนทะเลสาบ สิ่งเหล่านี้แหละครับที่คุณสวัสดิ์ ไม่เคยนิ่งดูดายและผมก็มั่นใจด้วยว่าข้อมูลเหล่านี้ ของจริงของแท้อย่างแน่นอนครับเพราะมีโอกาสได้คลุกคลี พูดคุยและติดตามผลงานของคุณสวัสดิ์มาโดยตลอดทีมงานจดหมายข่าวของเราก็ไม่ยอมพลาดครับที่จะนำคนดีคนเก่งที่เป็นต้นแบบและแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้กับทะเลสาบสงขลาอันเป็นที่รักยิ่งของเราต่อไป