สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

เรียนรู้กฎหมาย...กับทนายฑูรย์“เมื่อมีการกระทำผิด ต้องมีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการกับคนที่ทำผิด ละเมิด ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ หากไม่จัดการกับคนที่ทำผิดก็เท่ากับว่า เราหรือสังคมต่างก็ยอมรับการกระทำผิด” ...ตรงไป ตรงมาครับ กับคำกล่าวที่สื่อถึงวัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้ทำผิดกฎหมาย...จดหมายข่าวโครงการฟื้นฟูทรัพยากรในทะเลสาบสงขลาฉบับที่แล้ว กระผมทนายฑูรย์

ได้นำเสนอข้อบังคับ กติกา มาตรา 67 ใน “พระราชกำหนด การประมง พ.ศ. 2558” ว่าห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทำการประมง โพงพาง ไอ้โง่หรือไซหนอน อวนลาก และอวนรุน ไปแล้ว  ฉบับนี้สำหรับผู้ที่คิดจะผ่าฝืน ลองอ่านข้อความนี้ก่อนครับ

“ผู้ใดใช้หรือครอบครอง โพงพาง ปรับตั้งแต่ 100,000 – 500,000 ไอ้โง่หรือไซหนอน อวนลาก และอวนรุน ปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 หรือ 5 เท่า ของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า”

โทษไม่น้อยเลยนะครับ สำหรับการเลือกเครื่องมือเหล่านี้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประมงที่มีส่วนต่อการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่งอย่างรุนแรง ต้องยอมรับว่าการพัฒนาเครื่องมือแบบทำลายล้างที่เกิดขึ้นมานั้นมีผลกระใหญ่หลวง การที่รัฐจะมาบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จึงเป็นความหวังว่าจะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างทรัพยากรในรูปของการแบ่งปัน ความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร เหตุผลที่จะต้องลงโทษก็เพื่อรักษาความยุติธรรมเอาไว้ และนำความถูกต้องกลับคืนมา

อย่างไรก็ตาม ผมยังมั่นใจว่าพี่น้องส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกติกาอยู่แล้ว ก็ฝากถึงผู้ทีคิดจะกระทำก็แล้วกันนะครับ คอลัมน์นี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่ง ในการศึกษา ทำความเข้าใจ กฎหมายประมง พร้อมสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกไปกับ “เรียนรู้กฎหมาย...กับทนายฑูรย์” นะครับพี่น้อง!!!