สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

Webmaster Talk  ประจำเดือนตุลาคม 2559สวัสดีค่ะ ข่าวฉบับที่ 1 ของปีงบประมาณ 2560 ได้มาพบ กันอีก จากปีแล้วปีเล่า เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วซะเหลือเกิน แต่ปีนี้ เป็นปีที่สุดโศกเศร้าของเหล่าปวงชนชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตซึ่งพวกเราชาวไทยได้เห็นความเหน็ดเหนื่อยที่พระองค์ได้ทำให้พวกเรามากมาย เช่น สร้างเขื่อนเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อการประมงในลุ่มน้ำและป้องกันน้ำท่วมในเขตเมือง พระองค์ทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีมีโครงการฝนหลวง เพื่อให้พื้นที่แห้งแล้งได้มีน้ำ เพื่อให้เกษตรกรทำมาหากินเพื่อให้คนจน

ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นต้น และที่สำคัญอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ แก่พวกเราชาวสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง นั่นคือพระองค์ท่านและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ได้ทรง เสด็จเปิดสถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2524เชื่อว่าคนไทยทุกคนและเหล่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศพช.สงขลา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้เกิดมา ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา)

โดย อรัญญา  อัศวอารีย์