สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

คำพยากรณ์กับนรินทร ใหม่วัดสวัสดีแฟนๆ จดหมายข่าวทุกท่านครับ พบกันอีกครั้งกับคอลัมน์ที่จะรายงานสถานการณ์ และพยากรณ์คุณภาพน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลากับกระผมนายนรินทร ใหม่วัด ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กระผมได้มีโอกาสร่วมกับทีมงานจดหมายข่าวโครงการฟื้นฟูทรัพยากรในทะเลสาบสงขลาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ออกสำรวจสภาวะการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลา จึงถือโอกาสเก็บตัวอย่างเก็บตัวอย่างน้ำในจุดที่เป็นตัวแทนของทะเลสาบแต่ละเขต (ดังภาพ) เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 4 พารามิเตอร์ (ดังตาราง)

คำพยากรณ์กับนรินทร ใหม่วัด  คำพยากรณ์กับนรินทร ใหม่วัด

พบว่าค่าออกซิเจนละลาย (DO) ทุกจุดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำในธรรมชาติได้เป็นอย่างดี และสูงสุดบริเวณตำบลเกาะใหญ่ (s2 และ s3) เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีพืชน้ำและสาหร่ายขนาดใหญ่กระจายอยู่อย่างหนาแน่นและเต็มพื้นที่ ซึ่งเอื้อต่อการสังเคราะห์แสงในช่วงกลางวัน ส่งผลให้ออกซิเจนละลายมีค่าสูงกว่าบริเวณอื่นอย่างเห็นได้ชัด แอมโมเนียทั้งหมด (TAN) แต่ละจุดมีค่าน้อยกว่า 0.1 มก./ล ส่วนค่าความต้องการออกซิเจนชีวภาพหรือเรียกว่า “ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์” (BOD) ทุกจุดเก็บตัวอย่างมีค่าไม่เกิน 2.5 มก./ล ขณะที่ความเค็ม (Salinity) เขตทะเลหลวงและตอนกลางมีค่าความเค็มเฉลี่ย 4.1 พีพีที ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญของวิถีการทำประมงบริเวณนี้เป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับคำบอกเล่าจากพี่น้องชาวประมง ต.เกาะใหญ่ ว่าช่วงนี้จับสัตว์น้ำได้น้อย เนื่องจาก “น้ำเค็มขึ้น” กล่าวคือความเค็มน้ำที่เคลื่อนขึ้นมาจากทะเลสาบตอนนอก ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาฝนแล้งมาก ความเค็มระดับนี้ทำให้สัตว์น้ำประจำถิ่นและที่จับได้ตามฤดูกาลพากันหนีความเค็มไปบริเวณอื่น ส่งผลให้การจับสัตว์น้ำบางชนิดได้น้อยลงโดยเฉพาะกุ้งก้ามกราม เรียกว่าหืดขึ้นคอกันทีเดียวกว่าจะได้จับสัตว์น้ำซักกิโลสองกิโล ขณะที่ทะเลสาบตอนนอกค่าความเค็มเป็นปกติ เนื่องจากทะเลสาบส่วนนี้อยู่นอกสุดและเชื่อมต่อกับอ่าวไทย จึงได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลอ่าวไทย

อย่างไรก็ตาม คุณภาพน้ำในทะเลสาบสงขลายังมีคุณภาพดี แต่ตัวแปรที่น่าสนใจ คือ ความเค็มทีส่งผลต่อการจับสัตว์น้ำในทะเลสาบตอนกลาง ประกอบกับข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าปลายเดือนตุลาคมฝนเริ่มตกและตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายน.....ดังนั้นนรินทรก็ขอพยากรณ์ว่า”คุณภาพน้ำในทะเลสาบสงขลานั้นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แม้ว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนจะมีฝนตกหนัก คุณภาพน้ำก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ยกเว้นความเค็มที่ต่ำลง แต่ก็จะเป็นโอกาสให้พี่น้องชาวประมงตอนกลางได้จับกุ้งก้ามกรามกันอย่างคึกคัก แน่นอน!!!”
นอกจากนี้การได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวประมง ทำให้รู้ว่าพี่น้องในบางพื้นที่มีความเดือดร้อน และรู้สึกขาดความเท่าเทียม เนื่องจากยังมีบุคลและกลุ่มคนที่ยังแอบใช้เครื่องมือประมง “ไซหนอน” หรือ “ไอ้โง่” ซึ่งเป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย เมื่อผิดกฎหมายแล้วทำไมยังมีการใช้กันอยู่? ผู้ใช้ ผู้มีไว้ครอบครอง มีโทษหนักเบาอย่างไร? เอาเป็นว่าจดหมายข่าวโครงการฟื้นฟูทรัพยากรฯ ในฉบับหน้ากระผมจะขอพักการพยากรณ์ไว้ก่อนครับ แล้วขออาสาหาข้อมูลเพื่อไขข้อข้องใจกับคอลัมน์เฉพาะกิจที่ชื่อว่า “คุย เรื่องไซหนอนกับนรินทร ใหม่วัด” รอติดตามกันนะครับ พี่น้อง!!!