สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

คนดีศรีเลสาบคนดีศรีเลสาบของจดหมายข่าวฉบับนี้ มาแปลกแหวกแนวนิดหนึ่งนะครับ โดยปกติคนดีศรีเลสาบทางทีมงานจดหมายข่าวคัดมาแค่ฉบับละหนึ่งท่านเท่านั้น แต่ครั้งนี้จัดเต็มครับสำหรับบุคคลที่สร้างความดี และทำเพื่อทะเลสาบสงขลาเที่ยวนี้เลยมาเป็นหมู่คณะทำดีกันเป็นทีม ก็ต้องชื่นชมกันทุกคนครับ สำหรับทีมงานหมู่ที่ 5 บ้านเกาะนางคำเหนือ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง หมู่บ้านนี้ทำอะไรต้องบอกว่าเป็นทีมครับ ทำดีกันถ้วนหน้า ว่ากันอย่างนั้นผลงานที่โดดเด่นและน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

ก็คือ รวมกลุ่มกันกำหนดเขตรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำโดยไม่ต้องรอให้ภาครัฐมาจัดการให้ทั้งหมดทำกันเองดูแลกันเอง สิ่งไหนทำไม่ได้ขอความช่วยเหลือบ้างจากรัฐ ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะบางครั้งจะขอความช่วยเหลือจากภาครัฐทุกเรื่องนั้นก็คงไม่ใช่ ชุมชนเข้มแข็งได้ ทะเลสาบสงขลาจะไปในทิศทางที่ดีได้นั้นต้องมีกลุ่มคนที่มีลักษณะเช่นนี้แหล่ะครับ เริ่มจากตัวเราก่อนเป็นสำคัญนอกจากทำเขตรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำแล้ว ที่นี้ยังรวมกลุ่มกันเลี้ยงปลากะพงขาวอีกด้วย และที่นี้ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งในเรื่องของระเบียบวินัยทางการประมงอีกด้วย

ทำดีกันเยอะ ๆ ครับ สิ่งไหนทำคนเดียวได้ก็ทำเลยสิ่งไหนทำไม่ได้ด้วยตัวคนเดียวก็ขอให้รวมด้วยช่วยกันทำงานเป็นทีมครับ ทีมงานจดหมายข่าวของเราขอเป็นกำลังใจให้กับคนทำความดีเพื่อทะเลสาบสงขลาทุกท่านครับ สู้...สู้...

 

โดย จำนง ถีราวุฒิ