สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

Webmaster Talk ประจำเดือนมกราคม 2560สวัสดีค่ะ ข่าวฉบับที่ 2 ของปีงบประมาณ 2560 ยังเป็นช่วงที่สุด โศกเศร้าของเหล่าปวงชนชาวไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาการครองราชย์ ท่านทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้พวกเราอยู่ดีกินดี เพื่อให้คนจนได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชื่อว่าคนไทยทุกคนคงรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณา ธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านและน้อมนำไปปฎิบัติเพื่อเดินตามรอยพ่อสำหรับอาชีพทำประมงจะเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน จากรุ่น แล้วรุ่นเล่าสืบทอดกันมา และจะให้ยั่งยืนต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้นั้น

ก็ช่วยกันอนุรักษ์และจับสัตว์น้ำอย่างมืออาชีพ คือ จับให้เป็น จับให้เหลือ ไม่จับสัตว์น้ำแบบมือสมัครเล่นที่สักแต่จับให้ได้ โดยไม่สนใจจะอนุรักษ์ ไว้ให้ชนรุ่นหลัง หรือเรียกว่าเห็นแก่ตัว ดังนั้นเราต้องทำการประมงและ ดำรงชีพด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดและอยู่อย่างพอเพียงจึงทำให้ อยู่มาได้จนถึงวันนี้ และทรัพยากรในทะเลสาบสงขลามีกินมีใช้ต่อไปยัง ลูกหลาน โดยเฉพาะช่วงนี้กล่าวได้ว่าชีวิตของพี่น้องชาวประมงกำลัง สดใส กำลังเข้าช่วงฤดูน้ำหลากพรรณปลามากมายที่จับกันได้ ในส่วน ของกรมประมงเองก็ดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปไม่ว่าจะเป็น การปล่อยกุ้งก้ามกรามได้ปล่อยไปแล้วประมาณ 10 ล้านตัว และ กิจกรรมอื่นๆ ก็ทยอยดำเนินไปเรื่อย ๆ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของ ทะเลสาบสงขลาต่อไป