สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

คนดีศรีทะเลสาบ ประจำเดือนมีนาคม 2560คนดีศรีทะเลสาบฉบับนี้ ถ้าไม่มีชื่อของท่านนี้อยู่ในทำเนียบแล้วล่ะก็ ถือว่าขาดความสมบรูณ์ครับ ท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านปรีชา คำเจริญ ม.2 ต.คูขุด อ.สะทิ้งพระ จ.สงขลา ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลสาธารณะ อย่างแท้จริงครับ ทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้กับทะเลสาบสงขลาสาบมาช้านาน ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเกษียณอายุจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านไปแล้ว แต่งานที่ทำเพื่อทะเลสาบสงขลาท่านกล่าวว่าชีวิตนี้ไม่มีเกษียณ

น่าชื่นชมและน่าเอาเป็นตัวอย่างจริง ๆ ครับ สิ่งหนึ่งที่ท่านปรีชา พยายามผลักดันและปลูกฝังคนในชุมชนของท่าน มาโดยตลอดคือเรื่องขนาดตาอวนและการสร้างจิตสำนึกให้รู้จักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในชุมชน สร้างแนวคิดน้ำทะเลสาบสงขลาต้องไม่ตื้นเขินเพราะถ้าทะเลสาบตื้นเขิน สัตว์น้ำก็อยู่ไม่ได้ สิ่งที่ท่านทำสิ่งที่ท่านคิด สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง ท่านไม่เคยท้อไม่เคยถอย ขอเป็นกำลังใจให้ท่านน่ะครับ คนที่คิดดี ทำดี เพื่อส่วนรวมอย่างนี้เราต้องให้กำลังใจและที่สำคัญ ร่วมด้วยช่วยกันครับ คิดคนเดียวทำคนเดียวนั้นย่อมสู้ช่วยกันคิดช่วยกันทำไม่ได้อย่างแน่นอนครับ ต่อแถวยาว ๆ น่ะ ครับเราอยากได้คนดีเยอะ ๆ เพื่อเข้ามาสู่ทำเนียบของเราทำเนียบคนดีศรีทะเลสาบ