สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำจากท่าขึ้นสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา รายปี

ผลผลิตสัตว์น้ำจากท่าขึ้นสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ในช่วงปี 2551-2564