สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562
Address:
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
1/19 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Phone:
074-311-895
Fax:
074-442-054
Send an Email
(optional)