สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา เดือนตุลาคม 2559ณ เวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่ปวงชนชาวไทยกำลังเศร้าโศกต่อการสูญเสียพ่อของแผ่นดิน “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” ซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสีย และความวิปโยค ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ  แต่ถึงอย่างไรชีวิตที่เหลือก็ต้องอยู่  ต้องสู้ และต้องทำหน้าที่กันต่อไป  แม้ว่าเวลานี้เราจะสูญเสียพ่อของแผ่นดิน  แต่อย่าได้สูญเสียกำลังใจกันนะคะ  การจะแสดงความจงรักภักดี และความอาลัยที่ดีที่สุด คือ เจริญรอยตาม พระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน ตลอดจนการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ที่เคยพระราชทานไว้

อยากให้พวกเราพี่น้องชาวประมงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน มาใช้ในการดำเนินชีวิต พอเพียง  พออยู่พอกิน  ไม่ฟุ้งเฟ้อ

สภาวะอากาศช่วงนี้เข้าช่วงลมฟ้าลมฝน  ฝนเริ่มตกหนักแข่งกับสายลมที่พัดแรงเกือบทุกพื้นที่ ทำให้สถานการณ์สัตว์น้ำในช่วงนี้ตลาดชะอวดก็ยังเหงาๆ  มีแต่ปลาช่อนที่ยังมีปริมาณหนาตา ถัดมาแถวเกาะใหญ่กุ้งหัวมันเริ่มเข้ามาให้เห็นกันบ้างแล้ว ประจวบกับช่วงนี้น้ำเริ่มเค็ม ทำให้กุ้งก้ามกรามที่จับได้ผิวเริ่มคล้ำ ไม่งามตาเพราะต้องหนีน้ำเค็มเข้าป่าสาย (ดงสาหร่าย) แต่กลับได้กุ้งกุลาดำตัวงามน้ำหนักดีอย่าง 7-8 ตัวต่อกิโลกรัมก็มีให้เห็นด้วยเช่นกัน  แต่ก็อีกนั่นแหล่ะ  กระแสลมแรงทำให้ไม่สามารถออกทำประมงได้ทุกวัน  ส่วนบ้านขาว อ.ระโนด ก็จับได้ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน(ปลาหัวโม่ง) และปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง(ปลาหัวอ่อน)กันเยอะ  แถวปากพะยูนช่วงนี้เป็นยุคของกุ้งหัวมันก็ว่าได้  วันละหลายร้อยกิโลกรัม  จากเครื่องมือไซนั่ง โอ้โห! แจ่มว๊าว  ที่ทะเลน้อยเหลียวซ้ายแลขวาก็เห็นแต่หน้าปลาสลาด ส่วนชนิดอื่นก็บางตา ชาวบ้านบอกต้องรอฝนมามากกว่านี้ แล้วปลามันจะมาพร้อมฝน เอ๊า! ก็ว่ากันไป

มาติดตามกันว่า เขตไหน โซนไหน สัตว์น้ำอะไร จะมากน้อยเพียงใด  มาดู!

ตลาดชะอวดและโซนทะเลน้อย..กุ้งก้ามกราม 1 กิโลกรัม  ปลากระสูบขีด 35 กิโลกรัม  ปลากราย 14 กิโลกรัม  ปลากระสง 13 กิโลกรัม  ปลาขี้จีน 2 กิโลกรัม  ปลาแขยงนวล 2 กิโลกรัม  ปลาช่อน 103 กิโลกรัม  ปลาชะโด 7 กิโลกรัม  ปลาซิวใบไผ่ 0.2 กิโลกรัม  ปลาดุกทะเล 30 กิโลกรัม  ปลาดุกอุย 24 กิโลกรัม  ปลาตะเพียนขาว 11 กิโลกรัม  ปลาตะเพียนทราย 5 กิโลกรัม  ปลาตาแดง 12.2 กิโลกรัม  ปลานิลดำ 161 กิโลกรัม  ปลาบู่ทราย 1 กิโลกรัม  ปลาสร้อยนกเขา 10.5 กิโลกรัม  ปลาสลาด 172 กิโลกรัม  ปลาสลิด 2 กิโลกรัม  ปลาเสือพ่นน้ำ 0.3 กิโลกรัม  ปลาหมอช้างเหยียบ 36 กิโลกรัม  ปลาหมอไทย 2 กิโลกรัม  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

เกาะใหญ่และโซนทะเลหลวง...กุ้งกระต่อม 310 กิโลกรัม  กุ้งก้ามกราม 87.5 กิโลกรัม  กุ้งกุลาดำ 10.9 กิโลกรัม  กุ้งหัวมัน 40 กิโลกรัม  ปลากดคันหลาว 62 กิโลกรัม  ปลากดเหลือง 6.3 กิโลกรัม  ปลากระดี่หม้อ 0.5 กิโลกรัม  ปลากระทุงเหวควาย 2.2 กิโลกรัม  ปลากระทุงเหวปากแดง 8 กิโลกรัม  ปลากระบอกขาว 2.5 กิโลกรัม  ปลากระสูบขีด 48 กิโลกรัม  ปลากะพงหิน 7 กิโลกรัม  ปลากระสง 2 กิโลกรัม  ปลาแขยงนวล 7.6 กิโลกรัม  ปลาโคบ 17 กิโลกรัม  ปลาจิ้มฟันจระเข้ใหญ่ 3.1 กิโลกรัม  ปลาช่อน 39 กิโลกรัม  ปลาชะโด 8 กิโลกรัม  ปลาชะโอน 0.5 กิโลกรัม  ปลาดุกทะเล 75 กิโลกรัม  ปลาดุกอุย 5 กิโลกรัม  ปลาตะกรับ 12 กิโลกรัม  ปลาตะเพียนขาว 10 กิโลกรัม  ปลาตาแดง 2 กิโลกรัม  ปลานวลจันทร์ 1 กิโลกรัม  ปลานิลดำ 126 กิโลกรัม  ปลาไน 2 กิโลกรัม  ปลาบู่ทราย 11.5 กิโลกรัม  ปลาแป้นเล็ก 39.5 กิโลกรัม  ปลามะลิ 52 กิโลกรัม  ปลาแมว 105 กิโลกรัม  ปลาลิง 2 กิโลกรัม   ปลาลิ้นควายขนดำ 0.5 กิโลกรัม  ปลาลิ้นหมา 0.5 กิโลกรัม  ปลาวัวเล็ก 0.2 กิโลกรัม  ปลาสร้อยนกเขา 10.6 กิโลกรัม  ปลาสลาด 70.5 กิโลกรัม  ปลาเสือพ่นน้ำ 2 กิโลกรัม  ปลาหมอช้างเหยียบ 30 กิโลกรัม  ปลาหมอไทย 15 กิโลกรัม  ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 223 กิโลกรัม  ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 58 กิโลกรัม  ปลาอุบ 0.5 กิโลกรัม  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

คูขุดปากพะยูนและโซนทะเลสาบตอนใน...กุ้งกระต่อม 50 กิโลกรัม  กุ้งก้ามกราม 98 กิโลกรัม  กุ้งกุลาดำ 131.4 กิโลกรัม  กุ้งแชบ๊วย 31 กิโลกรัม  กุ้งตะกาดขาว 79 กิโลกรัม  กุ้งตะกาด 48 กิโลกรัม  กุ้งหัวมัน 1750 กิโลกรัม  ปลากดเหลือง 8 กิโลกรัม  ปลากระทุงเหวปากแดง 2 กิโลกรัม  ปลากระบอกขาว 23.2 กิโลกรัม  ปลากระสูบขีด 55 กิโลกรัม  ปลากะพงข้างปาน 1 กิโลกรัม  ปลากะพงขาว 7 กิโลกรัม  ปลากะพงหิน 1.8 กิโลกรัม  ปลากะสง 2 กิโลกรัม  ปลาแก้มช้ำ 0.5 กิโลกรัม  ปลาขี้จีน 3 กิโลกรัม  ปลาแขยงนวล 3.2 กิโลกรัม  ปลาโคบ 10 กิโลกรัม  ปลาจิ้มฟันจระเข้ใหญ่ 1.3 กิโลกรัม  ปลาจีน 8 กิโลกรัม  ปลาช่อน 320 กิโลกรัม  ปลาชะโด 2 กิโลกรัม  ปลาดุกทะเล 195 กิโลกรัม  ปลาตะกรับ 55.5 กิโลกรัม  ปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ 40 กิโลกรัม  ปลานิลดำ 157 กิโลกรัม  ปลาบ้า 0.2 กิโลกรัม  ปลาบู่จุดเขียวใหญ่ 3 กิโลกรัม  ปลาบู่ทราย 0.7 กิโลกรัม  ปลาแป้นเล็ก 15.5 กิโลกรัม  ปลาแป้นใหญ่ 7.5 กิโลกรัม  ปลามะลิ 10 กิโลกรัม  ปลาแมว 34 กิโลกรัม  ปลาลิ้นควาย 2 กิโลกรัม  ปลาลิ้นหมา 1 กิโลกรัม  ปลาสร้อยนกเขา 20.3 กิโลกรัม  ปลาสลาด 23.7 กิโลกรัม  ปลาสลิด 0.2 กิโลกรัม  ปลาสลิดหินจุดขาว 1.5 กิโลกรัม  ปลาสลิดหินลายขาว 15 กิโลกรัม  ปลาหมอช้างเหยียบ 14 กิโลกรัม  ปลาหมอไทย 10 กิโลกรัม  ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 51 กิโลกรัม  ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 43 กิโลกรัม  ปลาหางควายหางแถบ 2.5 กิโลกรัม  ปลาเห็ดโคน 3.5 กิโลกรัม  ปลาอุบ 4.5 กิโลกรัม  ปูดำ 22 กิโลกรัม  ปูม้า 28 กิโลกรัม  ปลาดอกหมากครีบสั้น 1 กิโลกรัม  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

โซนทะเลสาบตอนนอก...กั๊งตั๊กแตน 1 กิโลกรัม  กุ้งกุลาลาย 1.3 กิโลกรัม  กุ้งขาว 16 กิโลกรัม  กุ้งแชบ๊วย 123 กิโลกรัม  กุ้งฝอย 125 กิโลกรัม  กุ้งตะกาดขาว 578 กิโลกรัม  กุ้งตะกาด 42 กิโลกรัม  กุ้งหัวมัน 55 กิโลกรัม  ปลากดขี้ลิง 2.5 กิโลกรัม  ปลากระบอกขาว 10 กิโลกรัม  ปลากะพงขาว 1 กิโลกรัม  ปลากะพงทอง 5 กิโลกรัม  ปลากะรังจุดส้ม 3 กิโลกรัม  ปลาดุกทะเล 2.5 กิโลกรัม  ปลาตะกรับ 21.2 กิโลกรัม  ปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ 45 กิโลกรัม  ปลาบู่จุดเขียวใหญ่ 40.5 กิโลกรัม  ปลาแป้นเล็ก 4 กิโลกรัม  ปลาลิ้นควาย 1.5 กิโลกรัม  ปลาลิ้นควายขนดำ 0.5 กิโลกรัม  ปลาลิ้นหมา 1 กิโลกรัม  ปลาสลิดหินลายขาว 16.5 กิโลกรัม  ปลาหัวแข็งหหนวดอ่อน 7 กิโลกรัม  ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 5 กิโลกรัม  ปลาหางควายหางแถบ 1.3 กิโลกรัม  ปลาเห็ดโคน 5.5 กิโลกรัม  ปูดำ 14 กิโลกรัม  ปูม้า 242 กิโลกรัม  ปลาดอกหมากครีบสั้น 0.2 กิโลกรัม  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

เมื่อพวกเราต่างต้องพบพานและผ่านความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่กันมาแล้ว  อยากให้พวกเรารักกัน  และร่วมกันรักษ์สัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมด้วยกัน  ขอย้ำอีกครั้ง! จับสัตว์น้ำแบบพอเพียง  พอประมาณ  โดยใช้เครื่องมือถูกกฎหมาย  สัตว์น้ำจะได้เหลือดำรงคงเผ่าพันธุ์ให้ลูกให้หลานได้ทำการประมงกันสืบไป