สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา เดือนธันวาคม 2559ทิ้งทวนก่อนสิ้นปีกันด้วยข่าวคราวในแวดวงการประมงทะเลสาบสงขลาบ้านเรา  ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2559 ก็ได้รับข่าวคราวไม่สู้ดีเกี่ยวกับการตายของสัตว์น้ำในเขตตำบลคูเต่า ซึ่งชาวประมงก็เล่าว่าเกิดการตายแบบนี้ทุกปี  ต่างกันเพียงแต่ว่าปีไหนสัตว์น้ำชนิดใดจะมีอัตราการตายสูงต่ำแตกต่างกัน  ปีนี้ ศพช.สงขลา (ศูนย์ประมงเก้าเส้ง) ก็เพิ่งได้รับรายงานมา ซึ่งทางเรา และสนง.สิ่งแวดล้อมภาค 16 ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรับเรื่องมาก็เร่งลงพื้นที่หาสาเหตุกันโดยเร็ว

ส่วนในเขตพื้นที่อื่นรอบๆทะเลสาบก็สถานการณ์เดียวกัน  ฝนตกหนัก น้ำท่าเกินอุดมสมบูรณ์  ท่วมท้นกันไปทั่วทุกหัวระแหง ส่งผลกระทบถึงสัตว์น้ำหลายชนิดโยกย้ายถิ่นฐานกันแบบไร้ทิศทาง จากที่เคยจับได้ก็ไม่มี  จากที่ไม่เคยมี  ก็จับได้ขึ้นมา  แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้กันมากกว่า  ตลาดเงียบเหงากันเลย  ก็ส่งท้ายปีเก่ากับแบบเจ็บปวดแสนสาหัสจริงๆ  มาดูกันว่าสถานการณ์สัตว์น้ำในยามวิกฤติของแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร

ตลาดชะอวดและโซนทะเลน้อย...กุ้งก้ามกราม 0.5 กิโลกรัม  ปลากดเหลือง 119 กิโลกรัม  ปลากระดี่หม้อ 1 กิโลกรัม  ปลากระสูบขีด 53 กิโลกรัม  ปลากราย 1.5 กิโลกรัม  ปลากระสง 10 กิโลกรัม  ปลาแขยงนวล 0.1 กิโลกรัม  ปลาช่อน 69 กิโลกรัม  ปลาชะโด 2 กิโลกรัม  ปลาชะโอน 1.5 กิโลกรัม  ปลาดุกอุย 7.7 กิโลกรัม  ปลาตะเพียนขาว 10 กิโลกรัม  ปลาตาแดง 5 กิโลกรัม  ปลานวลจันทร์ 0.1 กิโลกรัม  ปลานิลดำ 19 กิโลกรัม  ปลาบ้า 0.5 กิโลกรัม  ปลาบู่ทราย 1.4 กิโลกรัม  ปลาพรหมหัวเหม็น 2 กิโลกรัม  ปลาลิง 1 กิโลกรัม  ปลาสร้อยนกเขา 4.2 กิโลกรัม  ปลาสลาด 16.7 กิโลกรัม  ปลาสลิด 3.1 กิโลกรัม  ปลาหมอช้างเหยียบ 27 กิโลกรัม  ปลาหมอไทย 17.6 กิโลกรัม  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)
เกาะใหญ่และโซนทะเลหลวง     กุ้งกะต่อม 261 กิโลกรัม  กุ้งก้ามกราม 27.8 กิโลกรัม  กุ้งตะกาดขาว 20 กิโลกรัม  กุ้งหัวมัน 12.5 กิโลกรัม  ปลากดคันหลาว 88 กิโลกรัม  ปลากดเหลือง 11 กิโลกรัม  ปลากระทุงเหวควาย 7 กิโลกรัม  ปลากระทุงเหวปากแดง 21.2 กิโลกรัม  ปลากระสูบขีด 47 กิโลกรัม  ปลากราย 2 กิโลกรัม  ปลากะพงขาว 1 กิโลกรัม  ปลากะพงหิน 2.5 กิโลกรัม  ปลาแขยงนวล 1 กิโลกรัม  ปลาโคบ 2 กิโลกรัม  ปลาจิ้มฟันจระเข้ใหญ่ 3.1 กิโลกรัม  ปลาช่อน 58 กิโลกรัม  ปลาชะโด 15 กิโลกรัม  ปลาดุกทะเล 104 กิโลกรัม  ปลาดุกอุย 3 กิโลกรัม  ปลาตะกรับ 2.8 กิโลกรัม  ปลาตะเพียนขาว 5 กิโลกรัม  ปลานิลดำ 60 กิโลกรัม  ปลาบู่ทราย 6.5 กิโลกรัม  ปลาแป้นเล็ก 8.1 กิโลกรัม  ปลามะลิ 10 กิโลกรัม  ปลาแมว 46.8 กิโลกรัม  ปลายี่สกเทศ 1 กิโลกรัม  ปลาลิ้นควาย 0.2 กิโลกรัม  ปลาลิ้นหมา 0.1 กิโลกรัม  ปลาสร้อยนกเขา 3.3 กิโลกรัม  ปลาสลาด 13 กิโลกรัม  ปลาหมอช้างเหยียบ 21 กิโลกรัม  ปลาหมอไทย 5 กิโลกรัม  ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 148 กิโลกรัม  ปลาไหลนา 9 กิโลกรัม  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

คูขุดปากพะยูนและโซนทะเลสาบตอนใน...กั้งตั๊กแตน 2 กิโลกรัม  กุ้งกะต่อม 2 กิโลกรัม  กุ้งก้ามกราม 35.1 กิโลกรัม  กุ้งกุลาดำ 7 กิโลกรัม  กุ้งแชบ๊วย 5 กิโลกรัม  กุ้งตะกาดขาว 54 กิโลกรัม  กุ้งตะกาด 2 กิโลกรัม  กุ้งหัวมัน 199 กิโลกรัม  ปลากดขี้ลิง 22.5 กิโลกรัม  ปลากดเหลือง 87 กิโลกรัม  ปลากระทุงเหวควาย 10 กิโลกรัม  ปลากระทุงเหวปากแดง 3.5 กิโลกรัม  ปลากระบอกขาว 8 กิโลกรัม  ปลากระสูบขีด 340 กิโลกรัม  ปลากะพงขาว 5 กิโลกรัม  ปลาแขยงนวล 18 กิโลกรัม  ปลาจิ้มฟันจระเข้ใหญ่ 14 กิโลกรัม  ปลาช่อน 180.5 กิโลกรัม  ปลาชะโด 3 กิโลกรัม  ปลาดุกทะเล 237 กิโลกรัม  ปลาดุกอุย 1 กิโลกรัม  ปลาตะกรับ 20.9 กิโลกรัม  ปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ 2.6 กิโลกรัม  ปลานิลดำ 77 กิโลกรัม  ปลาบู่จุดเขียวใหญ่ 27 กิโลกรัม  ปลาบู่ทราย 3.5 กิโลกรัม  ปลาแป้นเล็ก 31 กิโลกรัม  ปลาแป้นใหญ่ 2.2 กิโลกรัม  ปลาแมว 17.5 กิโลกรัม  ปลาลิ้นควาย 0.3 กิโลกรัม  ปลาลิ้นหมา 3 กิโลกรัม  ปลาสร้อยนกเขา 28 กิโลกรัม  ปลาสลาด 39.5 กิโลกรัม  ปลาสลิด 2 กิโลกรัม  ปลาสลิดหินลายขาว 12 กิโลกรัม  ปลาหมอช้างเหยียบ 34 กิโลกรัม  ปลาหมอไทย 3 กิโลกรัม  ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 79 กิโลกรัม  ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 19 กิโลกรัม  ปลาหางควายหางแถบ 10 กิโลกรัม  ปลาอุบ 3 กิโลกรัม  ปูดำ 23 กิโลกรัม  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

โซนทะเลสาบตอนนอก...กั้งตั๊กแตน 0.4 กิโลกรัม  กุ้งก้ามกราม 7.2 กิโลกรัม  กุ้งกุลาดำ 0.8 กิโลกรัม  กุ้งขาว 2 กิโลกรัม  กุ้งแชบ๊วย 17.1 กิโลกรัม  กุ้งตะกาดขาว 69 กิโลกรัม  กุ้งตะกาด 28 กิโลกรัม  กุ้งหัวมัน 17 กิโลกรัม  ปลากดขี้ลิง 46 กิโลกรัม  ปลากระบอกขาว 16 กิโลกรัม  ปลากะพงข้างปาน 0.3 กิโลกรัม  ปลากะรังจุดส้ม 5.5 กิโลกรัม  ปลาดุกทะเล 88 กิโลกรัม  ปลาตะกรับ 13 กิโลกรัม  ปลาตาเหลือกสั้น 0.3 กิโลกรัม  ปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ 54 กิโลกรัม  ปลาบู่จุดเขียวใหญ่ 39.5 กิโลกรัม  ปลาแป้นเล็ก 29.5 กิโลกรัม  ปลาแป้นใหญ่ 0.2 กิโลกรัม  ปลารากกล้วย 22 กิโลกรัม  ปลาลิ้นควาย 1.3 กิโลกรัม  ปลาลิ้นหมา 2 กิโลกรัม  ปลาสลิดหินลายขาว 7.5 กิโลกรัม  ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 24 กิโลกรัม  ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 10 กิโลกรัม  ปลาหางควายหางแถบ 0.2 กิโลกรัม  ปลาเห็ดโคน 11.5 กิโลกรัม  ปูดำ 2.2 กิโลกรัม  ปูม้า 0.2 กิโลกรัม  ปลาดอกหมากครีบสั้น 0.5 กิโลกรัม  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)
 
                                                                                                                                           "สักวาดิถีขึ้นปีใหม่ ขอพี่น้องประมงไทยคลายเศร้าหมอง
                                                                                                                                         ความทุกข์ยากเข็ญใจน้ำตานอง ความลำบากทั้งผองมลายไป
                                                                                                                                           แต่นี้ไปให้สมหวังดังใจหมาย ให้สัตว์น้ำหลากมาดั่งน้ำไหล
                                                                                                                                               ขายสัตว์น้ำได้ราคาสมดั่งใจ ขอสวัสดีมีชัยทั้งปีเอย"


กมลศิริ  รักกมล...รายงาน