สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา เดือนกุมภาพันธ์ 2560กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก มักจะมีเรื่องราวดีดีผ่านเข้ามาเสมอ และสำหรับชาวประมงเรื่องราวดีดีคงหนีไม่พ้นการจับกุ้งปลาได้ล้นลำเรือ  ตลาดชะอวดเดือนนี้เลยละลานตาไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด คึกคักกันน่าดู! ทางด้านคูขุดหลังน้ำลดก็ได้ทิ้งสัตว์น้ำไว้ให้ดูต่างหน้าในปริมาณที่ไม่น้อยอยู่เหมือนกัน แต่ในส่วนของคูเต่ากลับพบว่าปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ยังน้อยอยู่  ชาวประมงบางส่วนยังไม่ออกทำการประมงกันเล

ส่วนปากบางภูมีน้ำยังจืด กุ้งเลยยังหายหน้าหายตา มาเยือนทะเลน้อย ช่วงนี้ปลาโสดครองตลาด ส่วนปลาช่อนลดน้อยถอยลง  ผ่านมาแถวจองถนนและนาปะขอช่วงนี้ลมแรงชาวประมงยังไม่ค่อยกล้าออกทะเล  ตลาดรถไฟขาดความคึกคักแม่ค้าบางเจ้าพับแผงกันไปเลยก็มี  โซนท่าเสาชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าปีนี้เป็นปีแรกที่พบปลาลิ้นควายขนดำ

ตลาดชะอวดและโซนทะเลน้อย...ปลาหมอช้างเหยียบ 126 กก. ปลากระสูบขีด 121 กก. ปลาสลาด 109 กก.  ปลาช่อน 104 กก. ปลาตะเพียนขาว 66 กก.  ปลากดเหลือง 32 กก. ปลาตาแดง 36 กก. ปลากระสง 22 กก. ปลาชะโด 13 กก. ปลาชะโอน 10.2 กก. ปลาดุกอุย 41.5 กก. ปลาตุม 6 กก. ปลาพรหมหัวเหม็น 9 กก. ปลาหมอไทย 25 กก. กุ้งก้ามกราม 0.5 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

เกาะใหญ่และโซนทะเลหลวง...กุ้งกะต่อม 420 กก. ปลามะลิ 100 กก. กุ้งก้ามกราม 51 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 63 กก. ปลาจิ้มฟันจระเข้ใหญ่ 61 กก. ปลาช่อน 45 กก. ปลาหมอช้างเหยียบ 37 กก. ปลาดุกทะเล 33 กก. ปลาแป้นเล็ก 31 กก. ปลาบู่ทราย 22 กก. ปลาสลาด 18 กก. ปลาแมว 16 กก. ปลากดเหลือง 15 กก. ปลานิลดำ 14 กก. กุ้งกุลาดำ 0.4 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

คูขุดปากพะยูนและโซนทะเลสาบตอนใน...ปลานิลดำ 537 กิโลกรัม ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 386 กิโลกรัม ปลาหมอช้างเหยียบ 322 กิโลกรัม ปลาดุกทะเล 218 กิโลกรัม ปลากระทุงเหวปากแดง 185 กิโลกรัม ปลาช่อน 152 กิโลกรัม ปลากระทุงเหวควาย 109 กิโลกรัม ปลาแป้นเล็ก 84 กิโลกรัม ปลากระสูบขีด 73.2 กิโลกรัม ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 70 กิโลกรัม ปลาตะกรับ 66 กิโลกรัม ปลากดขี้ลิง 65 กิโลกรัม กุ้งก้ามกราม 61.5 กิโลกรัม กุ้งกุลาดำ 69 กิโลกรัม ปลาชะโอน 3 กิโลกรัม  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

โซนทะเลสาบตอนนอก...ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 95 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 24 กก.  ปลากดขี้ลิง 23 กก. ปลาลิ้นควายขนดำ 16 กก. ปลานิลดำ 15 กก. ปลากระบอกขาว 15 กก. ปลาดุกทะเล 14 กก. ปูดำ 14 กก. ปลาตะกรับ 10 กก. กุ้งกุลาดำ 0.5 กก. กุ้งแชบ๊วย 5.5 กก. กุ้งตะกาดขาว 11 กก. กุ้งตะกาด 12 กก. ปลาแป้นเล็ก 4 กก. ปลากะรังดอกแดง 3 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)