สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

ย่างเข้าเดือนพฤษภาคม เริ่มก้าวขาเข้าหน้าฝนกันแล้ว ตลาดชะอวดช่วงนี้ก็ยังคงมีปริมาณสัตว์น้ำชุกชุมโดยเฉพาะปลาช่อน มาทางโซนเกาะใหญ่แถวนี้ปริมาณสัตว์น้ำมีให้เห็นบ้างแต่ก็บางตาลง โดยเฉพาะกุ้งก้ามกราม ซึ่งก็เป็นไปตามวัฏจักรของโซนนี้เค้าล่ะ บรรดาแม่ค้าเกาะใหญ่เค้าบอกมา แล้วก็แวะมาเปิดตลาดใหม่กันที่ตลาดนัดบ้านคูเต่า ซึ่งก็ไม่ผิดหวังเพราะมากมายไปด้วยชนิดและปริมาณสัตว์น้ำ ที่นี่ส่วนใหญ่ชาวประมงเค้าจะหาเอง

ขายเอง ไม่ผ่านนายหน้าที่ไหน คนหาปลากับคนขายปลาหน้าเดียวกัน ก็มาต่อกันที่ตลาดปากพะยูน ปริมาณสัตว์น้ำมากบ้างน้อยบ้างเป็นบางชนิด ช่วงนี้ปลาหัวแข็งหนวดอ่อนกับปลาแป้นเล็กครองตลาดอยู่ กุ้งหัวมันก็มีไม่น้อยอยู่เหมือนกัน เลี้ยวมาตลาดพัทลุง ตลาดควนเนียง สถานการณ์สัตว์น้ำก็ยังทรงๆ ไม่ได้ลงลดกว่าเดือนที่แล้วมากนัก ส่วนแถวลำปำและทะเลน้อยช่วงนี้กุ้งปลาก็น้อยสมชื่อ ชาวประมงบอกว่าช่วงเดือนนี้ก็เป็นแบบนี้ทุกๆปี แต่ๆๆ! ตลาด 72 พรรษา แม่ค้าบอกว่า จับปูดำที่ปากร่องน้ำบริเวณหัวพญานาคได้เยอะเลย ต่างกับตลาดท่าเสาที่สัตว์น้ำเดือนนี้มีปริมาณน้อยถึงน้อยมาก แต่ก็ยังดีที่ยังไม่ถึงขั้นน้อยที่สุด
ตลาดชะอวดและโซนทะเลน้อย ปลาช่อน 100 กก. ปลาหมอช้างเหยียบ 44 กก. ปลานิลดำ 38 กก. ปลาตะเพียนขาว 29 กก. ปลากระสูบขีด 26 กก. ปลากดเหลือง 21 กก. ปลาดุกอุย 21 กก. ปลาสลาด 19 กก. ปลาตะเพียนทราย 17 กก. ปลากระสง 15 กก. ปลาชะโด 11 กก. ปลาตาแดง 9 กก. ปลาบู่ทราย 8 กก. ปลาตุม 2 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)
เกาะใหญ่และโซนทะเลหลวง ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 352 กก. กุ้งกะต่อม 333 กก. ปลาตะเพียนทราย 158 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 125 กก. ปลานิลดำ 88 กก. ปลาดุกทะเล 81 กก. ปลามะลิ 80 กก. กุ้งก้ามกราม 65 กก. ปลาช่อน 50 กก. ปลากดคันหลาว 50 กก. ปลากระทุงเหวปากแดง 49 กก. ปลาแมว 39 กก. ปลาแป้นเล็ก 37 กก. ปลาแขยงนวล 35 กก. ปลาซิวใบไผ่ 35 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)
คูขุดปากพะยูนและโซนทะเลสาบตอนใน ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 555 กก. กุ้งหัวมัน 463 กก. ปลาดุกทะเล 223 กก. ปลาแป้นเล็ก 203 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 192 กก. กุ้งก้ามกราม 118 กก. ปลานิลดำ 112 กก. กุ้งตะกาด 111 กก. กุ้งกะต่อม 105 กก. ปลาช่อน 103 กก. กุ้งตะกาดขาว 75 กก. ปลาแมว 73 กก. ปูดำ 41 กก. ปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ 40 กก. ปลาตะกรับ 38.2 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)
โซนทะเลสาบตอนนอก ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 300 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 125 กก. กุ้งตะกาดขาว 92 กก. ปลาดุกทะเล 80 กก. ปลากดขี้ลิง 75 กก. ปลานิลดำ 55 กก. ปูดำ 54 กก. กุ้งตะกาด 42 กก. ปลาตะกรับ 41 กก. กุ้งฝอย 40 กก. ปลากระบอกขาว 38 กก. ปลาแป้นเล็ก 32 กก. กุ้งหัวมัน 29 กก. ปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ 27 กก. ปูม้า 20 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

กมลศิริ รักกมล...รายงาน