สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

ช่วงนี้สายฝนก็ตกลงมาให้ได้ชุ่มฉ่ำอุรากันบ้าง แต่โดยรวมสถานการณ์สัตว์น้ำก็ยังซบเซาไม่หวือหวามากมาย เนื่องจากมีสัตว์น้ำเพียงบางชนิดเท่านั้นที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างปลาช่อนแถวคูขุด ส่วนบริเวณคูเต่าช่วงนี้น้ำเค็มเริ่มเข้ามา สัตว์น้ำก่อนหน้าที่มากับน้ำจืดปริมาณก็เริ่มซาทำให้สัตว์น้ำที่มากับน้ำเค็มเข้ามาแทนที่

สำหรับตลาดปากพะยูนปริมาณสัตว์น้ำมีมากบ้างน้อยบ้างเป็นบางวันเช่นเดียวกับตลาดปากรอส่วนตลาดสิงหนครกุ้งปลาเริ่มมา และได้ข่าวว่าปลาหมอไทยเกลื่อนตลาดพัทลุง และปลาแขยงนวลเริ่มมาตามน้ำที่ตลาดควนเนียง ส่วนปลาช่อนและปลาดุกอุยก็ท่วมท้นที่ทะเลน้อย แต่ๆๆ! ไม่ว่าปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้จะมากมายขนาดไหน ถ้าขนาดของสัตว์น้ำที่จับได้ยังไม่โตเต็มวัย ก็เท่ากับเราทุบหม้อข้าวตัวเอง เพราะต่อไปจะไม่เหลือสัตว์น้ำให้ได้ขยายพันธุ์ หมดกัน! มาร่วมกันใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย ใช้ขนาดตาอวนที่เหมาะสมกันนะคะ และสำหรับสภาวะของสัตว์น้ำเดือนนี้ มาดูกันค่ะ

ตลาดชะอวดและโซนทะเลน้อย ปลาช่อน 550 กก. ปลาดุกอุย 390 กก. ปลานิลดำ 65 กก. ปลาตะเพียนขาว 55 กก. ปลาชะโด 40 กก. ปลาสลาด 34 กก. ปลาตะเพียนทราย 31 กก. ปลากดเหลือง 30 กก. ปลากระสูบขีด 30 กก. ปลากระสง 30 กก. ปลาสลิด 27 กก. ปลาตาแดง 25 กก. ปลาหมอไทย 23 กก. ปลาหมอช้างเหยียบ 19 กก. ปลาหางแดง 10 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)
เกาะใหญ่และโซนทะเลหลวง กุ้งกะต่อม 690 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 550 กก. ปลาดุกทะเล 186 กก. กุ้งก้ามกราม 121 กก. ปลาช่อน 96 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 90 กก. ปลานิลดำ 71 กก. ปลาแมว 69 กก. ปลาแป้นเล็ก 65 กก. ปลากดคันหลาว 50 กก. ปลากระทุงเหวปากแดง 40 กก. ปลาจิ้มฟันจระเข้ใหญ่ 37 กก. ปลาโคบ 32 กก. ปลาสลาด 27 กก. ปลามะลิ 25 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)
คูขุดปากพะยูนและโซนทะเลสาบตอนใน ปลาดุกทะเล 368 กก. ปลาช่อน 231 กก. กุ้งก้ามกราม 199.5 กก. กุ้งกะต่อม 164 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 102 กก. ปลาแป้นเล็ก 100 กก. ปลานิลดำ 88 กก. ปลาจิ้มฟันจระเข้ใหญ่ 80 กก. กุ้งตะกาดขาว 62 กก. ปลาสลาด 62 กก. กุ้งตะกาด 38 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 35 กก. ปลามะลิ 35 กก. ปลาตะกรับ 34 กก. ปูดำ 30 กก. ปลาตะเพียนขาว 23 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)
โซนทะเลสาบตอนนอก ปูดำ 150 กก. กุ้งตะกาดขาว 138 กก. ปลาดุกทะเล 112 กก. กุ้งตะกาด 103 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 85 กก. ปลานิลดำ 60 กก. กุ้งฝอย 48 กก. ปลากดขี้ลิง 45 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 43 กก. ปลาช่อน 40 กก. ปลาตะกรับ 35 กก. ปลากระบอกขาว 35 กก. กุ้งแชบ๊วย 32 กก. ปลาบู่จุดเขียวใหญ่ 26 กก. ปลามะลิ 20 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

กมลศิริ รักกมล...รายงาน