สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

คุยเฟื่องเรื่องทะเลสาบคุยเฟื่องเรื่องเลสาบของจดหมายข่าวฉบับนี้ เรามาคุยกันถึงเรื่อง “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้กันบ้างครับ” เริ่มต้นด้วยกฎแห่งกรรมที่ทุกคนไม่สามารถหลีกหนีได้ ในสิ่งที่ตนได้กระทำเอาไว้ คนที่ทำความดีแล้วไม่ได้ดีอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ อย่าเพิ่งท้อแท้และน้อยใจน่ะครับ ความดีที่ท่านทำ ย่อมส่งผลให้ท่านได้ดีอย่างแน่นอน

ทีทะเลสาบสงขลาของเราเช่นกันครับ หลายท่านบ่นน้อยใจกับทีมงานจดหมายข่าวในทะเลสาบสงขลาขณะนี้ คนที่ไม่ดีกำลังได้ดีความหมายก็คือ กลุ่มคนที่ทำการประมงผิดกฎหมายอยู่ในขณะนี้กำลังไปได้สวยว่ากันอย่างนั้นจับสัตว์น้ำได้เป็นกอบเป็นกำเพราะอะไร ก็เพราะว่าคนที่ดีเขาหยุดการกระทำที่ไม่ดีโดยเฉพาะเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายหมดแล้ว สัตว์น้ำเริ่มชุกชนเป็นช่องทางให้คนที่ไม่ดี ฉวยโอกาสใช้เครื่องมือประมงดังกล่าว ถ้าพูดกันตรง ๆ ก็คือกลุ่มคนเหล่านี้เห็นแก่ตัวนั้นเอง อย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วข้างต้นครับทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่ว ขอให้ท่านที่ทำดีอยู่แล้วจงทำดีต่อไปเถอะครับไม่ต้องน้อยใจ ไม่ต้องยอมแพ้กับสิ่งไม่ดีที่คนบางกลุ่มได้กระทำ ผลกรรมที่เขาทำย่อมส่งผลกับเขาอย่างแน่นอน ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ คนที่ทำแต่กรรมดีครับ