สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562

ปลาดุกอุย หรือปลาดุกเนื้ออ่อนลักษณะ : ลำตัวยาว หัวแบน แผ่นกระดูกท้ายทอยมีปลายมนฐานกว้าง แผ่นกระดูกหัวมีผิว เรียบ ครีบอกมีก้านแข็งขนาดใหญ่ 1 ก้าน ครีบหลังและครีบก้นยาวจรดท้ายลำตัว แต่ไม่ต่อกับฐานครีบหาง ลำตัวมีสีเทา-ดำปนเหลือง ด้านท้องสีขาว บางตัวมีจุดสีขาวเล็กๆ ประอยู่ตลอดลำตัวส่วนบน ตัวเต็มวัยมีขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ 30 เซนติเมตร

นิเวศวิทยา  : อาศัยในแหล่งน้ำจืด หากินบริเวณผิวดิน พบในแหล่งน้ำนิ่งและแม่น้ำ ช่วงวางไข่ จะวางไข่ติดกับพื้นน้ำ พ่อแม่ปลาไม่ดูแลไข่ อาหารได้แก่ ปลาขนาดเล็ก กุ้ง สัตว์หน้าดินขนาดเล็ก

การแพร่กระจาย : ทะเลน้อย  ทะเลสาบตอนบน ทะเลสาบตอนกลาง และลำคลองต่างๆ ที่ไหลลงสู่ทะเลน้อย ทะเลสาบตอนบน  และทะเลสาบตอนกลาง